TN-5305 - Kompaktné switche pre železničné aplikácie ... viac
13.08.2015
MAMMO TREN-D´ 2014 ... viac
06.06.2014
EIZO RadiForce RX340 ... viac
04.03.2014
EIZO RadiForce GX240 ... viac
04.03.2014
EIZO RadiForce GX540 ... viac
04.03.2014
RadiForce LX600W ... viac
06.02.2014
RadiForce GX340 - DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ S LED PODSVIETENÍM ... viac
15.08.2012
EIZO LX470W-Kontrolné náhľady obrazových dát ... viac
31.01.2011
CF-H1 - tablet pre zdravotníkov ... viac
15.10.2010
EIZO predstavuje celosvetovo prvý LCD monitor ... viac
15.10.2010
EIZO rozšírilo existujúcu ponuku klinických náhľadových monitorov ... viac
15.10.2010

Telemedicína

Telemedicína - nová dimenzia starostlivosti o zdravie 1

 

Telemedicína - nová dimenzia starostlivosti o zdravie 3
V zdravotníckych zariadeniach je snaha zvyšovať kvalitu starostlivosti o pacientov a poskytovať im moderné služby. Investovanie finančných prostriedkov do telemedicínských riešení zabezpečí spojenie pacientov, špecialistov, lekárov a tak predĺži dosah zdravotnej starostlivosti. Telemedicinske videokonferenčné riešenie Polycom® Practitioner CartTM v HD kvalite umožní, aby lekári dokázali vzdialene poskytnúť zdravotnú starostlivosť pacientom, získavať nové znalosti a riadiť každodenný chod zdravotníckych zariadení bez straty kvality alebo starostlivosti.

Telemedicína - nová dimenzia starostlivosti o zdravie 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekári majú prostredníctvom videokonferenčných technológií možnosť rozvíjať svoje profesionálne skúsenosti, zúčastňovať sa certifikačných školení a vzdelávať sa. Telemedicínske systémy prinášajú odborný lekársky posudok pre pacientov bez ohľadu kde sa práve nachádzajú. A naopak - použitie telemedicíny umožní prinášať výnosy pre zdravotnícke zariadenia napríklad aj tým, že ich pracovníci poskytujú odborné konzultácie poskytovateľom zdravotnej starostlivosti po celej krajine alebo svete. „Prijatie videokonferenčného riešenia bolo niečo úžasné, skvalitnili sme tak poskytované služby zákazníkom a zároveň sa viac otvorili okolitému svetu. Interne sme stanovili videkonferenčné systémy ako štandardné vybavenie." dodáva P. Apathy z Alaska Consortium.

 

Telemedicína - nová dimenzia starostlivosti o zdravie 4Telemedicína - nová dimenzia starostlivosti o zdravie 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade, ak zdravotnícke zariadenie nedisponuje potrebnými špecialistami, je možné prostredníctvom videokonferenčných technológií zvolať virtuálne lekárske konzílium, do ktorého budú prizvaní špecialisti z iného zdravotníckeho zariadenia. Technológia Polycom® UltimateHDTM umožňuje zdieľať zdravotnú dokumentáciu (vrátane obrazových príloh) v takej kvalitatívnej úrovni, že lekári sú schopní vidieť príznaky jasne a zreteľne a tak presne určiť diagnózu pacientovi aj na diaľku.

 

 

 

 

 

 

konziliárna miestnosť 1

konziliárna miestnosť 2

Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.